Do pobrania

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych

Wnioski do pobrania 2023

Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych

 1. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
 2. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
 3. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
 4. Oświadczenia i załączniki

 

Sprzęt rehabilitacyjny

 1. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
 2. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o stanie zdrowia wydane dla potrzeb PCPR w Ełku
 3. Oświadczenia i załączniki

 

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 1. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 2. Oświadczenia  i załączniki

Turnus rehabilitacyjny

 1. Wniosek Turnus Rehabilitacyjny
 2. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
 3. Oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej
 4. Oświadczenia i zgoda wnioskodawcy

Usługa tłumacza języka migowego/tłumacza przewodnika

 1. Wniosek Turnus Rehabilitacyjny
 2. Oświadczenia i załączniki

Dział ds. Pomocy Dziecku i Rodzinie

Wzory wniosków do pobrania – rodziny zastępcze:

 1. Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
 2. Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego
 3. Wniosek o przyznanie świadczenia na zagospodarowanie pokoju dziecka
 4. Wniosek dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka
 5. Oświadczenie o dochodzie dziecka
 6. Oświadczenie konto bankowe rodziny zastępczej
 7. Sprawozdanie dot. sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej
 8. Wytyczne dotyczące zasad przyznawania rodzinie zastępczej środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

Wzory wniosków do pobrania – wychowankowie:

 1. Oświadczenie o kontynuowaniu nauki

Wzory wniosków do pobrania – usamodzielnienie wychowanków:

 1. Indywidualny program usamodzielnienia wychowanka z rodziny zastępczej, placówki opiekuńczo – wychowawczej
 2. ANEKS do Indywidualnego Programu Usamodzielnienia