Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1062 ze zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku wyznaczył Martę Herbszt na Koordynatora do spraw dostępności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku,

  • prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności;

  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

  • monitorowanie działalności PCPR w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku –

Pani Marta Herbszt
adres do korespondencji: ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk
telefon: 87 621 15 50
e-mail: herbszt.m@pcpr.elk.pl

Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku z dnia 18.02.2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami