Przydatne strony

Przydatne strony:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

http://www.pfron.org.pl/portal/pl/

 

Portal dla osób niepełnosprawnych

http://www.niepelnosprawni.pl/?gclid=CP2ftfjRyqUCFYgh3wodXScLmA

 

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ełku.

http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_elcki/77/POWIAT_ELCKI/

 

Strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego dotycząca realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

http://efs.warmia.mazury.pl/

 

Centralna Baza Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych

http://www.ebon.mps.gov.pl/wprowadzenie/

 

Caritas Diecezji Ełckiej

http://elk.caritas.pl/

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Ełku

http://pzerii.pl/index.php?s=aktualnosci_roz&p=164

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ełku

http://www.wtzelk.elk.pl/

 

Platforma wideo służąca do dystrybucji bezpłatnych filmów w Polskim Języku Migowym wyjaśniających osobom Głuchym jak załatwiają sprawy w urzędzie oraz jak wypełniać formularze

http://www.milczacyprzewodnik.likejon.pl/