Kontakt

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Kilińskiego 36
19-300 Ełk
tel. 87 621 64 85
tel. 690 336 151
tel. w sprawie kart parkingowych 513 825 697
e-mail: pzon@powiat.elk.pl
Przewodniczący Zespołu:
mgr Sebastian Szulc
Godziny pracy od 7.00 do 15.00
Obsługa interesantów 08.00-14.00