Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Dnia 15 grudnia 2023 r. w Ełckim Centrum Kultury odbyło się uroczyste wręczenie świątecznych prezentów dzieciom, które przebywają w rodzinach zastępczych oraz różnego rodzaju ośrodkach opiekuńczych, tj. Placówce opiekuńczo-wychowaczej Domu św. Faustyny w Ełku, Domu Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Ełku, DPS „Tęczowy Dom” w Ełku.

Fundacja „Podaruj Gwiazdkę” wraz z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku spełnili marzenia dzieci i młodzieży.

Listy do Świętego Mikołaja trafiły prosto do Koordynator fundacji – Aleksandry Kolendo, która przy współpracy z ludźmi dobrego serca spełniła wszystkie dziecięce marzenia.

Pani Aleksandra Kolendo oraz Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku przekazali dzieciom około 300 paczek.

Uroczystą galę wręczenia świątecznych prezentów otworzył Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Anna Brdys, Kierownik Działu Ds. Pomocy Dziecku i Rodzinie Ewelina Gronek-Iwaszko oraz przybyli goście: Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Starosta Ełcki Marek Chojnowski, Wicestarosta Robert Dawidowski oraz Etatowy Członek Zarządu Powiatu Ełckiego Bożenna Puławska. Uroczystość uświetnił występ młodych artystów zespołu z I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku pod opieką Pani Elżbiety Wesołowskiej.

Radość dzieci nie miała końca!

 

 

Trwa kampania społeczna „Biała Wstążka” – STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET.

Kampania, począwszy od 1991 roku, odbywa się w dniach od 25 listopada do 10 grudnia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku jak co roku uczestniczy w kampanii „Biała Wstążka”.

Dnia 09 grudnia 2023 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku organizowany jest „Dzień Otwartych Drzwi” . W godzinach 10:00-12:00 w siedzibie PCPR w Ełku (III piętro – wejście od tyłu budynku) odbywać się będzie dyżur pracownika socjalnego oraz psychologa, którzy udzielą rad osobom doznającym przemocy.

W „Dniu Otwartych Drzwi” – 09 grudnia 2023 r. zapraszamy również osoby, które nie radzą sobie z kontrolowaniem negatywnych emocji, często są sprawcami przemocy w rodzinie oraz w swoim najbliższym otoczeniu. Osoba taka, może zgłosić się do udziału w programie korekcyjno-eduakacyjnym prowadzonym przez tut. Centrum. Udział w zajęciach może pomóc w uzyskaniu większej świadomości własnych emocji i zachowań oraz budowaniu lepszych relacji pomiędzy członkami rodziny. W okresie 25.11.2023 r. – 10.12.2023 r. osobom zgłaszającym się do udziału w programie korekcyjno- edukacyjnym zostanie przekazana informacja nt. kampanii „Biała Wstążka” oraz wręczony zostanie symbol kampanii, tj. biała wstążka.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w programie zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego trwa nieprzerwanie przez cały rok. Uczestnictwo w zajęciach w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego jest bezpłatne.

Dzień Otwartych Drzwi”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku,

dnia 09.12.2023 r. w godz. 10:00-12:00 w siedzibie tutejszego Centrum,

organizuje dyżur pracownika socjalnego oraz psychologa

dla osób dotkniętych przemocą

oraz nieradzących sobie z kontrolowaniem negatywnych emocji.

 

W dniach 25.11.2023 r. – 10.12.2023 r.

(od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00-15.00)

pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

pełnić będzie dyżur telefoniczny pod numerem telefonu (87) 621 – 15 – 50.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie realizował w 2024 roku „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej PFRON:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2024-roku-1/

Podmioty zainteresowane realizacją projektów w ramach ww. programu prosimy o złożenie pisemnej informacji do PCPR w Ełku na adres: ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk do dnia 08.12.2023 r. lub mailem na adres: kozlowski.r@pcpr.elk.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór o przyznanie środków finansowych na realizację programu pn. „Zajęcia klubowe w WTZ” w kolejnym roku realizacyjnym. Termin dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy) począwszy od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach ww. programu mogą składać wnioski do PCPR w Ełku od dnia 01.11.2023 r. do dnia 15.11.2023 r. Szczegółowe informacje na temat programu, dostępne są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.

WNIOSEK WTZ do pobrania

RODO do pobrania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku przypomina, iż 30 listopada 2023 r. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na 2024 rok.

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.
Dofinansowanie zadanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wójt Gminy Ełk informuje, że w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023r. zgodnie z  art. 37e ustawy Kodeks wyborczy (Dz. u. Z 2003 t. poz. 497) wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

Szczegółowe informacje znajdują się na:

https://bip.elk.gmina.pl/prawo-do-bezplatnego-transportu-do-lokalu-wyborczego-i-transportu-powrotnego-w-gminie-w-ktorej-w-dniu-wyborow-nie-funkcjonuje-gminny-przewoz-pasazerski.html

Do góry

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup