Karta parkingowa

Karta parkingowa

Obowiązujący od 1 października 2023 r. wzór wniosku o wydanie karty parkingowej:

UWAGA:

Wniosek o wydanie karty parkingowej składa się wyłącznie osobiście lub przez opiekuna prawnego w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ełku, ul. Kilińskiego 36.

Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej, wniesionej wyłącznie na podany poniżej numer konta bankowego.

Dane do wniesienia opłaty za wydanie karty parkingowej:

Kwota 21 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

ul. Piłsudskiego 5

19-300 Ełk

58 1020 4724 0000 3102 0343 8025

W treści przelewu:

„Imię i nazwisko wnioskodawcy – opłata za wydanie karty parkingowej”