Przeciwdziałanie przemocy

Funkcję koordynatora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie pełni Pani Bożena Barwikowska.