Legitymacja osoby niepełnosprawnej

ZASADY WYDAWANIA LEGITYMACJIpobierz

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA LEGITYMACJI – pobierz

PISMO MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA W SPRAWIE LEGITYMACJI – pobierz

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ A KORZYSTANIE Z ULG I UPRAWNIEŃ – WAŻNE INFORMACJE – pobierz