Jesteś tutaj:

Miesiąc: listopad 2023

Trwa kampania społeczna „Biała Wstążka” – STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET.

Kampania, począwszy od 1991 roku, odbywa się w dniach od 25 listopada do 10 grudnia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku jak co roku uczestniczy w kampanii „Biała Wstążka”.

Dnia 09 grudnia 2023 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku organizowany jest „Dzień Otwartych Drzwi” . W godzinach 10:00-12:00 w siedzibie PCPR w Ełku (III piętro – wejście od tyłu budynku) odbywać się będzie dyżur pracownika socjalnego oraz psychologa, którzy udzielą rad osobom doznającym przemocy.

W „Dniu Otwartych Drzwi” – 09 grudnia 2023 r. zapraszamy również osoby, które nie radzą sobie z kontrolowaniem negatywnych emocji, często są sprawcami przemocy w rodzinie oraz w swoim najbliższym otoczeniu. Osoba taka, może zgłosić się do udziału w programie korekcyjno-eduakacyjnym prowadzonym przez tut. Centrum. Udział w zajęciach może pomóc w uzyskaniu większej świadomości własnych emocji i zachowań oraz budowaniu lepszych relacji pomiędzy członkami rodziny. W okresie 25.11.2023 r. – 10.12.2023 r. osobom zgłaszającym się do udziału w programie korekcyjno- edukacyjnym zostanie przekazana informacja nt. kampanii „Biała Wstążka” oraz wręczony zostanie symbol kampanii, tj. biała wstążka.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w programie zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego trwa nieprzerwanie przez cały rok. Uczestnictwo w zajęciach w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego jest bezpłatne.

Dzień Otwartych Drzwi”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku,

dnia 09.12.2023 r. w godz. 10:00-12:00 w siedzibie tutejszego Centrum,

organizuje dyżur pracownika socjalnego oraz psychologa

dla osób dotkniętych przemocą

oraz nieradzących sobie z kontrolowaniem negatywnych emocji.

 

W dniach 25.11.2023 r. – 10.12.2023 r.

(od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00-15.00)

pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

pełnić będzie dyżur telefoniczny pod numerem telefonu (87) 621 – 15 – 50.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie realizował w 2024 roku „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej PFRON:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2024-roku-1/

Podmioty zainteresowane realizacją projektów w ramach ww. programu prosimy o złożenie pisemnej informacji do PCPR w Ełku na adres: ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk do dnia 08.12.2023 r. lub mailem na adres: kozlowski.r@pcpr.elk.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór o przyznanie środków finansowych na realizację programu pn. „Zajęcia klubowe w WTZ” w kolejnym roku realizacyjnym. Termin dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy) począwszy od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach ww. programu mogą składać wnioski do PCPR w Ełku od dnia 01.11.2023 r. do dnia 15.11.2023 r. Szczegółowe informacje na temat programu, dostępne są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.

WNIOSEK WTZ do pobrania

RODO do pobrania

Do góry

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup