KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA” 2023

Trwa kampania społeczna „Biała Wstążka” – STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET.

Kampania, począwszy od 1991 roku, odbywa się w dniach od 25 listopada do 10 grudnia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku jak co roku uczestniczy w kampanii „Biała Wstążka”.

Dnia 09 grudnia 2023 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku organizowany jest „Dzień Otwartych Drzwi” . W godzinach 10:00-12:00 w siedzibie PCPR w Ełku (III piętro – wejście od tyłu budynku) odbywać się będzie dyżur pracownika socjalnego oraz psychologa, którzy udzielą rad osobom doznającym przemocy.

W „Dniu Otwartych Drzwi” – 09 grudnia 2023 r. zapraszamy również osoby, które nie radzą sobie z kontrolowaniem negatywnych emocji, często są sprawcami przemocy w rodzinie oraz w swoim najbliższym otoczeniu. Osoba taka, może zgłosić się do udziału w programie korekcyjno-eduakacyjnym prowadzonym przez tut. Centrum. Udział w zajęciach może pomóc w uzyskaniu większej świadomości własnych emocji i zachowań oraz budowaniu lepszych relacji pomiędzy członkami rodziny. W okresie 25.11.2023 r. – 10.12.2023 r. osobom zgłaszającym się do udziału w programie korekcyjno- edukacyjnym zostanie przekazana informacja nt. kampanii „Biała Wstążka” oraz wręczony zostanie symbol kampanii, tj. biała wstążka.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w programie zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego trwa nieprzerwanie przez cały rok. Uczestnictwo w zajęciach w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego jest bezpłatne.

Dzień Otwartych Drzwi”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku,

dnia 09.12.2023 r. w godz. 10:00-12:00 w siedzibie tutejszego Centrum,

organizuje dyżur pracownika socjalnego oraz psychologa

dla osób dotkniętych przemocą

oraz nieradzących sobie z kontrolowaniem negatywnych emocji.

 

W dniach 25.11.2023 r. – 10.12.2023 r.

(od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00-15.00)

pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

pełnić będzie dyżur telefoniczny pod numerem telefonu (87) 621 – 15 – 50.