Domy Pomocy Społecznej

Domy Pomocy Społecznej

Osoby odpowiedzialne: Grażyna Kołnacka, Krystian Powichrowski

CELE:

1) przygotowanie dokumentacji do umieszczania uprawnionych osób do odpowiednich placówek oraz ustalanie odpłatności za pobyt w tych placówkach

2) sprawowanie kontroli nad prawidłowością funkcjonowania w/w jednostek

3) doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych na obszarze powiatu.

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
Domy Pomocy Społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

· osób w podeszłym wieku;
· osób przewlekle somatycznie chorych;
· osób przewlekle psychicznie chorych;
· dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
· osób niepełnosprawnych fizycznie.

W powiecie ełckim funkcjonuje dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych:

„Tęczowy Dom” Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek
19 – 300 Ełk, ul. Kilińskiego 2,
tel. (87) 610 20 39,
fax: (87) 621 34 74
e-mail: teczowydom@elk.org.pl  lub tdom@eol.pl

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
19 – 321 Nowa Wieś Ełcka, ul. Lipowa 1
tel. (87) 619 74 90