Zapytania ofertowe

SKŁADANIE OFERT ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE PRZEZ BAZĘ KONKURENCYJNOŚCI.

Przy wyszukiwaniu oferty należy wpisać w wyszukiwarkę Bazy Konkurencyjności nazwę ogłoszeniodawcy tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

 

 • Zapytanie ofertowe dotyczące „Prowadzenia Kluba Rodzica Zastępczego” w ramach projektu „Krok w przyszłość realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Priorytet 9: Włączenie i Integracja EFS+; Działanie 9.9: System Pieczy Zastępczej – POBIERZ

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ – ogłoszenie nr 2024-68444-189879

 

 • Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenie usługi pn. „Prowadzenia grupy integracyjno – edukacyjnej” w ramach projektu „Krok w przyszłość realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Priorytet 9: Włączenie i Integracja EFS+; Działanie 9.9: System Pieczy Zastępczej – POBIERZ

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ – ogłoszenie nr 2024-68444-189913

 

 • Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia „Indywidualnego poradnictwa specjalistycznego” w ramach projektu „Krok w przyszłość realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Priorytet 9: Włączenie i Integracja EFS+; Działanie 9.9: System Pieczy Zastępczej – POBIERZ

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ – ogłoszenie nr 2024-68444-189940

 

 • Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenie usługi pn. „Warsztaty rozwijające kompetencje społeczno – zawodowe” w ramach projektu „Krok w przyszłość realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Priorytet 9: Włączenie i Integracja EFS+; Działanie 9.9: System Pieczy Zastępczej – POBIERZ

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ – ogłoszenie nr 2024-68444-189914

 

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. „Praca coacha” w ramach projektu „Krok w przyszłość realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Priorytet 9: Włączenie i Integracja EFS+; Działanie 9.9: System Pieczy Zastępczej – POBIERZ

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ – ogłoszenie nr 2024-68444-189917

 

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. „Praca superwizora” w ramach projektu „Krok w przyszłość realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Priorytet 9: Włączenie i Integracja EFS+; Działanie 9.9: System Pieczy Zastępczej – POBIERZ

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ – ogłoszenie nr 2024-68444-189919

 

 • Zapytanie ofertowe dotyczące „Prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka” w ramach projektu „Krok w przyszłość realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Priorytet 9: Włączenie i Integracja EFS+; Działanie 9.9: System Pieczy Zastępczej – POBIERZ

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ – ogłoszenie nr 2024-68444-189921

 

 • Zapytanie ofertowe dotyczące „Szkoleń dla trenerów” w ramach projektu „Krok w przyszłość realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Priorytet 9: Włączenie i Integracja EFS+; Działanie 9.9: System Pieczy Zastępczej – POBIERZ

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ – ogłoszenie nr 2024-68444-189923

 

 • Zapytanie ofertowe dotyczące „Organizacji punktu informacyjno – promocyjnego” w ramach projektu „Krok w przyszłość realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Priorytet 9: Włączenie i Integracja EFS+; Działanie 9.9: System Pieczy Zastępczej – POBIERZ

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ – ogłoszenie nr 2024-68444-189924

 

Załączniki do zapytań ofertowych:

 1. Formularz ofertowy – POBIERZ
 2. Oświadczenie wykonawcy – POBIERZ
 3. Klauzula RODO – POBIERZ
 4. Wykaz osób – POBIERZ