Wnioski do pobrania

 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

1. WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI pobierz

Załącznik do wniosku w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – załącznik

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – załącznik nr 1

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – załącznik nr 2

Klauzula RODO – załącznik

2. WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ – pobierz

Do powyższego wniosku nie załączamy zaświadczenia lekarskiego wydanego na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Do wniosku należy załączyć dokumentację medyczną z przebiegu leczenia.

Klauzula RODO – załącznik

3. WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  – pobierz

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka – załącznik nr 1

Opinia szkolna dot. dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – załącznik nr 2

Klauzula RODO – załącznik

4. INNE

Upoważnienie do złożenia wniosku –załącznik

Upoważnienie do odbioru orzeczenia – załącznik

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia odwołania – załącznik

Oświadczenie o miejscu stałego pobytu – załącznik

Oświadczenie dotyczące przebywania poza miejscem stałego pobytu ponad 2 miesiące – załącznik

Oświadczenie o złożeniu wniosku w celu ustalenia wskazania do karty parkingowej – załącznik