Jesteś tutaj:

Autor: Paulina Mońko

DIAMENT DOBROCI SERCA WRĘCZONY

W województwie warmińsko-mazurskim od 2016 roku organizowana jest Warmińsko-Mazurska Konferencja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada na dzień 30 maja. Podczas wydarzenia wręczane są statuetki „Diament Dobroci i Serca” dla wyróżnionych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

Tegoroczna IX edycja Warmińsko-Mazurskiej Konferencji z Okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego odbyła się dnia 06 czerwca 2024 r. w Olsztynie. Podczas uroczystości wyróżniono rodziny zastępcze z całego województwa.

Statuetki „Diament Dobroci i Serca”są wyrazem wdzięczności za trud codziennej pracy oraz zaangażowanie w pomoc i opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców biologicznych.

W bieżącym roku statuetkami uhonorowano dwa rodzinne domy dziecka z powiatu ełckiego; Państwo Mariolę i Zdzisława Żyluk oraz Ewę i Edwarda Moroz.

Szczególne podziękowania oraz wyrazy uznania dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka przekazała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Pani Anna Brdys.

W konferencji wzięła udział aktorka filmowa i teatralna, ambasador dobrej woli UNICEF Magdalena Różczka, która od kilku miesięcy prowadzi fundację „Ukochani” promującą oraz wspierającą rodzicielstwo zastępcze.

Wydarzenie odbyło się w akompaniamencie młodych artystów z pracowni piosenki Pałacu Młodzieży w Olsztynie.

 

Z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, przypadającego na dzień 30 maja, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku w dniu 04 czerwca 2024 r. zorganizowało uroczyste spotkanie z rodzinami zastępczymi zawodowymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych: Joanną Beatą Ćwiek i Marcinem Chilickim. Na uroczystości oprócz przedstawicieli rodzin zastępczych oraz placówek obecni również byli: starosta ełcki Marek Chojnowski, wicestarosta ełcki Małgorzata Kopiczko, etatowy członek Zarządu Powiatu Ełckiego Andrzej Bezdziecki, skarbnik powiatu ełckiego Grażyna Boroda, radna powiatu ełckiego – przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej Ewelina Truszkowska oraz dyrektor Anna Brdys wraz z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

Uroczystość rozpoczęła oraz poprowadziła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku:

Dyrektor PCPR podziękowała przedstawicielom rodzin zastępczych oraz dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych za ich oddanie, entuzjazm oraz gotowość niesienia pomocy najmłodszym.

Podczas uroczystości wręczono rodzicom zastępczym oraz dyrektorom placówek podarunki. Wicestarosta Ełcki Małgorzata Kopiczko uroczyście odczytała spersonalizowane wiersze, napisane przez pracowników PCPR w Ełku, będące wyrazem podziękowań za pełnienie wyjątkowej misji na rzecz dzieci.
O tym, jak wiele rodzice zastępczy znaczą w życiu dzieci, podkreślił starosta ełcki Marek Chojnowski oraz radna powiatu ełckiego Ewelina Truszkowska.

Zwieńczeniem uroczystości był występ utalentowanej Amelii – podopiecznej rodzinnego domu dziecka w Rękusach oraz wspólne świętowanie i delektowanie się tortem przygotowanym specjalnie na tę okazję.

Warmińsko- Mazurski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie ogłosił kolejny nabór o przyznanie środków finansowych na realizację programu pn. „Zajęcia klubowe w WTZ”. Nabór dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.), oraz zajęć klubowych w tych WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach ww. programu mogą składać wnioski do PCPR w Ełku do dnia 10.06.2024 r. Szczegółowe informacje na temat programu, dostępne są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.

Wniosek – Pobierz

RODO – RODO

 

Powiat Ełcki uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „Krok w przyszłość”.

Projekt jest realizowany w celu poprawy jakości i dostępności usług społecznych świadczonych na rzecz pieczy zastępczej w zakresie wzmocnienia kompetencji rodzin zastępczych, procesu wychowawczego i procesu usamodzielniania poprzez wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych.

W ramach działań projektowych planuje się utworzenie: Klubu Rodzica dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych, powołanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, organizację zajęć integracyjno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (5-12 lat), indywidualne poradnictwo specjalistyczne (według rozeznanych potrzeb uczestników projektu), zajęcia edukacyjno-integracyjne dla rodzin zastępczych oraz dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej, tj.: organizację obchodów dnia pieczy zastępczej, organizację spotkań mikołajkowych, warsztatów rozwijających kompetencje społeczno-zawodowe; organizację wyjazdów rozwojowych dla rodzin, obozów profilaktyczne dla młodzieży. Ponadto planowane jest sfinansowanie pobytu w mieszkaniu wspomaganym dla osób opuszczających pieczę zastępczą oraz objęcie ww. osób wsparciem doradcy ds. usamodzielnienia, coacha, streetworkera, tworzenie ścieżek aktywizacyjno-edukacyjnych. W ramach wsparcia kadry pracującej w obszarze pieczy zastępczej planowane jest szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze, szkolenie dla trenerów programu PRIDE.

Projekt przewiduje również promocję i popularyzację idei rodzicielstwa zastępczego.

Wsparcie w ramach projektu otrzymają: rodziny zastępcze, prowadzący rodzinne domy dziecka, wychowankowie pieczy zastępczej, kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz kadra pracująca w obszarze pieczy zastępczej. Łącznie ze wsparcia skorzysta 315 osób.

Efektem projektu będzie poprawa jakości usług społecznych świadczonych na rzecz pieczy zastępczej na terenie powiatu ełckiego.

Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu „Krok w przyszłość” : 2 125 953,25 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 807 060,26

Miło nam poinformować, iż w dniu dzisiejszym Starosta Ełcki Marek Chojnowski podpisał umowę na dofinansowanie projektu pt. „Krok w przyszłość” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Projekt realizowany jest w ramach priorytetu 9 – Włączenie i integracja EFS+, Działanie 9.9 System pieczy zastępczej.

Realizatorem projektu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

Wsparcie w ramach projektu otrzymają rodziny zastępcze, prowadzący rodzinne domy dziecka, wychowankowie pieczy zastępczej oraz kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, pochodzący z terenu powiatu ełckiego. Łącznie ze wsparcia skorzysta 315 osób.

Realizacja projektu zaplanowana jest od kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2027 roku. Łączna wartość projektu „Krok w przyszłość” wynosi 2 125 953,25 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 1 807 060,26 zł, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego 107 298,25 zł oraz środki z budżetu krajowego 211 594,74 zł. 

Powiat Ełcki po raz pierwszy otrzymał tak wysokie środki zewnętrzne na realizację wsparcia i promocji systemu pieczy zastępczej.

 

Do góry

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup