DIAMENT DOBROCI SERCA WRĘCZONY

W województwie warmińsko-mazurskim od 2016 roku organizowana jest Warmińsko-Mazurska Konferencja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada na dzień 30 maja. Podczas wydarzenia wręczane są statuetki „Diament Dobroci i Serca” dla wyróżnionych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

Tegoroczna IX edycja Warmińsko-Mazurskiej Konferencji z Okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego odbyła się dnia 06 czerwca 2024 r. w Olsztynie. Podczas uroczystości wyróżniono rodziny zastępcze z całego województwa.

Statuetki „Diament Dobroci i Serca”są wyrazem wdzięczności za trud codziennej pracy oraz zaangażowanie w pomoc i opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców biologicznych.

W bieżącym roku statuetkami uhonorowano dwa rodzinne domy dziecka z powiatu ełckiego; Państwo Mariolę i Zdzisława Żyluk oraz Ewę i Edwarda Moroz.

Szczególne podziękowania oraz wyrazy uznania dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka przekazała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Pani Anna Brdys.

W konferencji wzięła udział aktorka filmowa i teatralna, ambasador dobrej woli UNICEF Magdalena Różczka, która od kilku miesięcy prowadzi fundację „Ukochani” promującą oraz wspierającą rodzicielstwo zastępcze.

Wydarzenie odbyło się w akompaniamencie młodych artystów z pracowni piosenki Pałacu Młodzieży w Olsztynie.