Z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, przypadającego na dzień 30 maja, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku w dniu 04 czerwca 2024 r. zorganizowało uroczyste spotkanie z rodzinami zastępczymi zawodowymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych: Joanną Beatą Ćwiek i Marcinem Chilickim. Na uroczystości oprócz przedstawicieli rodzin zastępczych oraz placówek obecni również byli: starosta ełcki Marek Chojnowski, wicestarosta ełcki Małgorzata Kopiczko, etatowy członek Zarządu Powiatu Ełckiego Andrzej Bezdziecki, skarbnik powiatu ełckiego Grażyna Boroda, radna powiatu ełckiego – przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej Ewelina Truszkowska oraz dyrektor Anna Brdys wraz z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

Uroczystość rozpoczęła oraz poprowadziła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku:

Dyrektor PCPR podziękowała przedstawicielom rodzin zastępczych oraz dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych za ich oddanie, entuzjazm oraz gotowość niesienia pomocy najmłodszym.

Podczas uroczystości wręczono rodzicom zastępczym oraz dyrektorom placówek podarunki. Wicestarosta Ełcki Małgorzata Kopiczko uroczyście odczytała spersonalizowane wiersze, napisane przez pracowników PCPR w Ełku, będące wyrazem podziękowań za pełnienie wyjątkowej misji na rzecz dzieci.
O tym, jak wiele rodzice zastępczy znaczą w życiu dzieci, podkreślił starosta ełcki Marek Chojnowski oraz radna powiatu ełckiego Ewelina Truszkowska.

Zwieńczeniem uroczystości był występ utalentowanej Amelii – podopiecznej rodzinnego domu dziecka w Rękusach oraz wspólne świętowanie i delektowanie się tortem przygotowanym specjalnie na tę okazję.