Baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie

Baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie

1. Pow. Bartoszycki

2. Pow. Braniewski

3. Pow. Działdowski

4. Pow. Elbląski

5. Pow. Ełcki

6. Pow. Giżycki

7. Pow. Gołdapski

8. Pow. Iławski

9. Pow. Kętrzyński

10. Pow. Lidzbarski

11. Pow. Mrągowski

12. Pow. Nidzicki

13. Pow. Nowomiejski

14. Pow. Olecki

15. Pow. Olsztyński

16. Pow. Ostródzki

17. Pow. Piski

18. Pow. Szczycieński

19. Pow. Węgorzewski

20. Miasto Olsztyn

21. Miasto Elbląg