Instytucje, placówki i organizacje

Wykaz instytucji, placówek i organizacji pozarządowych świadczących pomoc rodzinie i osobom niepełnosprawnym działających na terenie powiatu ełckiego

 

 

 1. Ełckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagrożonych Marginalizacj? „OSTOJA”
  Ełk, ul. Kościuszki 33,
 2. Fundacja Rozwoju Chirurgii Bariatrycznej i Laparaskopowej
  Ełk, ul. Ogrodowa 37, tel. 512 432 205,
 3. Fundacja Zapobiegania Niepełnosprawności i Promocji Zdrowia przy Oddziale Rehabilitacji Szpitala w Ełku „Reha-Vitae”
  Ełk, ul. Baranki 24, tel. 87 620 95 37,
 4. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej
  Ełk, ul. Kolejowa 31, tel. 87 610 44 66,
 5. Polski Związek Niewidomych Okrąg Warmińsko – Mazurski, Koło w Ełku
  Ełk, ul. Małeckich 2/7, tel. 87 610 98 74,
 6. Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na stwardnienie rozsiane z/s w Ełku
  Ełk, ul. Wawelska 27/23, tel. 87 610 10 27,
 7. Stowarzyszenie „ONKOLUDKI” z/s w Ełku
  Ełk, ul. Chopina 14/10, tel. 606 505 280,
 8. Stowarzyszenie ADELFI
  Ełk, ul. Armii Krajowej 6/9, tel. 698 673 496,
 9. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „NASZYM DZIECIOM”
  Ełk, ul. Kajki 8,
 10. Stowarzyszenie „Kormoran” Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 8 Specjalnej w Ełku
  ul. Grajewska 16a, tel. 87 610 37 42,
 11. Caritas Diecezji Ełckiej
  Ełk, ul. 3 Maja 10, tel. 87 629 02 60,
 12. Fundacja „Pod Prąd”
  Ełk, ul. Gizewiusza 2/38, tel. 509 338 258,
 13. Katolicki Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy Diecezji Ełckiej
  Ełk, ul. Wojska Polskiego 45, tel. 87 621 38 25,
 14. Ogólnopolski Związek Bezrobotnych w Ełku
  Ełk, ul. Orzeszkowej 3/1u, tel. 87 621 20 93,
 15. Stowarzyszenie Dom dla Osób Bezdomnych MONAR-MARKOT
  Ełk, ul. Kościuszki 19, tel. 87 562 55 78,
 16. Stowarzyszenie Rodzina Rodzin
  Ełk, ul. Grota Roweckiego 2/46, tel. 605 075 295,
 17. Stowarzyszenie Przyjació? „Amazonki”
  Ełk, ul. Konopnickiej 1, tel. 87 620 73 20, 507 077 348,
 18. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy DPS w Nowej Wsi Ełckiej
  Nowa Wieś Ełcka, ul. Lipowa 1, tel. 87 619 74 90,
 19. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd rejonowy w Ełku
  Ełk, ul. Armii Krajowej 31/10u, tel. 87 732 80 42,