Zajęcia klubowe WTZ

Warmińsko – Mazurski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie ogłosił kolejny nabór o przyznanie środków finansowych na realizacje programu pn. „Zajęcia klubowe w WTZ”. Nabór dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.), oraz zajęć klubowych w tych WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach ww. programu mogą składać wnioski do PCPR w Ełku do dnia 09.06.2023 r. Szczegółowe informacje na temat programu, dostępne są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.

WNIOSEKpobierz

RODOpobierz