Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2021 r.

Terminy przyjmowania wniosków:

Moduł I: 01.03.2021 r. – 31.08.2021 r.

Moduł II: 01.03.2021 r. – 31.03.2021 r. (sem. letni)

06.09.2021 r. – 10.10.2021 r. (sem. zimowy)

 

Wnioski do pobrania:

Moduł I Obszar A zadanie z 1

Moduł I Obszar A zadanie 2 i 3

Moduł I Obszar A zadanie 4

Moduł I Obszar B zadanie 1, 3 i 4

Moduł I Obszar B zadanie 2

Moduł I Obszar B zadanie 5

Moduł I Obszar D

Moduł I Obszar C zadanie 1

Moduł I Obszar C zadanie 2

Moduł I Obszar C zadanie 3

Moduł I Obszar C zadanie 4

Moduł I Obszar C zadanie 5

Moduł II

 

Wnioski o dofinansowanie można składać w siedzibie PCPR w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5 lub za pośrednictwem bezpłatnego systemu SOW (www.sow.pfron.org.pl).