Aktualności

Terminy przyjmowania wniosków:

 1. Moduł I: 01.03.2024 r. – 31.08.2024 r.

 2. Moduł II: 01.03.2024 r. – 31.03.2024 r. (rok akademicki 2023/2024)

  02.09.2024 r. – 10.10.2024 r. (rok akademicki 2024/2025)

Wnioski do pobrania:

 1. Moduł I Obszar A zadanie 1

 2. Moduł I Obszar A zadanie 2 i 3

 3. Moduł I Obszar A zadanie 4

 4. Moduł I Obszar B zadanie 1, 3 i 4

 5. Moduł I Obszar B zadanie 2

 6. Moduł I Obszar B zadanie 5

 7. Moduł I Obszar D

 8. Moduł I Obszar C zadanie 1

 9. Moduł I Obszar C zadanie 2

 10. Moduł I Obszar C zadanie 3

 11. Moduł I Obszar C zadanie 4

 12. Moduł I Obszar C zadanie 5

 13. Moduł II

Wnioski o dofinansowanie można składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 lub za pośrednictwem systemu SOW (więcej informacji na stronie www.sow.pfron.org.pl).

Dnia 15 grudnia 2023 r. w Ełckim Centrum Kultury odbyło się uroczyste wręczenie świątecznych prezentów dzieciom, które przebywają w rodzinach zastępczych oraz różnego rodzaju ośrodkach opiekuńczych, tj. Placówce opiekuńczo-wychowaczej Domu św. Faustyny w Ełku, Domu Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Ełku, DPS „Tęczowy Dom” w Ełku.

Fundacja „Podaruj Gwiazdkę” wraz z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku spełnili marzenia dzieci i młodzieży.

Listy do Świętego Mikołaja trafiły prosto do Koordynator fundacji – Aleksandry Kolendo, która przy współpracy z ludźmi dobrego serca spełniła wszystkie dziecięce marzenia.

Pani Aleksandra Kolendo oraz Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku przekazali dzieciom około 300 paczek.

Uroczystą galę wręczenia świątecznych prezentów otworzył Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Anna Brdys, Kierownik Działu Ds. Pomocy Dziecku i Rodzinie Ewelina Gronek-Iwaszko oraz przybyli goście: Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Starosta Ełcki Marek Chojnowski, Wicestarosta Robert Dawidowski oraz Etatowy Członek Zarządu Powiatu Ełckiego Bożenna Puławska. Uroczystość uświetnił występ młodych artystów zespołu z I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku pod opieką Pani Elżbiety Wesołowskiej.

Radość dzieci nie miała końca!