Miło nam poinformować, iż w dniu dzisiejszym Starosta Ełcki Marek Chojnowski podpisał umowę na dofinansowanie projektu pt. „Krok w przyszłość” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Projekt realizowany jest w ramach priorytetu 9 – Włączenie i integracja EFS+, Działanie 9.9 System pieczy zastępczej.

Realizatorem projektu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

Wsparcie w ramach projektu otrzymają rodziny zastępcze, prowadzący rodzinne domy dziecka, wychowankowie pieczy zastępczej oraz kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, pochodzący z terenu powiatu ełckiego. Łącznie ze wsparcia skorzysta 315 osób.

Realizacja projektu zaplanowana jest od kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2027 roku. Łączna wartość projektu „Krok w przyszłość” wynosi 2 125 953,25 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 1 807 060,26 zł, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego 107 298,25 zł oraz środki z budżetu krajowego 211 594,74 zł. 

Powiat Ełcki po raz pierwszy otrzymał tak wysokie środki zewnętrzne na realizację wsparcia i promocji systemu pieczy zastępczej.