Program wyrównywania różnic miedzy regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie realizował w 2020 roku „Program wyrównywania różnic miedzy regionami III”.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej PFRON:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2020-roku/

W przypadku zainteresowania realizacją projektów w ramach w/w programu pisemną informację należy przesłać do PCPR w Ełku na adres: ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk do dnia 13.12.2019 r.

Dla podmiotów zainteresowanych realizacją projektów w ramach w/w programu PCPR w Ełku planuje zorganizować spotkanie informacyjne w grudniu b.r.