Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego jest to polskie święto, które obchodzimy 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Ustanowienie tego dnia przez Parlament w Polsce jest szczególnym wyrazem uznania dla grupy zawodowej pracowników socjalnych i pomocy społecznej. Dzień 21 listopada upamiętnia spotkanie w Charzykowach w 1989 roku podczas którego Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek i inni wyznaczyli nowy kierunek działań w pomocy społecznej.

Od kilku lat, Dzień Pracownika Socjalnego w Powiecie Ełckim jest szczególnym dniem dla wszystkich pracowników służb społecznych, zarówno tych zatrudnionych w jednostkach samorządowych, jak i działających w podmiotach niepublicznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ełku i Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu ełckiego zorganizowało w dniu 22 listopada br. uroczyste obchody Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego. Dzień ten, był szczególną okazją do wyrażenia wdzięczności nie tylko pracownikom socjalnym, ale też osobom, które na co dzień obcują i zmagają się z ludzkimi dramatami – ubóstwem, samotnością, chorobami i odrzuceniem. Podkreślona została, jakże ważna rola pracowników socjalnych w życiu każdego człowieka, że dzięki ich profesjonalizmowi, odporności psychicznej, zaangażowaniu i ogromnej wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka są bardzo często wzorem do naśladowania.

Obchody Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego uświetnił występ artystyczny przygotowany przez p. Hannę Gutowską wraz z uczniami – wolontariuszami z Zespołu Szkół nr. 2 w Ełku, za co składamy ogromne podziękowanie.