Wnioski do pobrania

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

 

1. WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – pobierz

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – załącznik nr 1

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – załącznik nr 2

2. WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ – pobierz

Do powyższego wniosku nie załączamy zaświadczenia lekarskiego wydanego na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Do wniosku należy załączyć dokumentację medyczną z przebiegu leczenia.

3. WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  – pobierz

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka – załącznik nr 1

Opinia szkolna dot. dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – załącznik nr 2

4. WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – pobierz