Stowarzyszenie „ALTERNATYWA” – Projekt utworzenie i funkcjonowanie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej