Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

 

Do zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej należy:

 1. przywrócenie prawidłowego funkcjonowania rodziny jako systemu realizacji miedzy jej członkami;
 2. powstrzymanie patologicznych zjawisk uszkadzających funkcjonowanie rodziny np. przemoc, pice nadużywanie alkoholu;
 3. poprawa sytuacji bytowej rodziny;
 4. przywrócenie funkcjonalności poszczególnych osób w rodzinie;
 5. pomoc rodzinie, integrowanie zmian zachodzących u jej członków.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje swoje zadania poprzez:

 1. prowadzenie poradnictwa informacyjno-konsultacyjnego;
 2. prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej;
 3. współprace z instytucjami pracującymi na rzecz rodziny w zakresie poradnictwa;
 4. prowadzenie psychoterapii indywidualnej;
 5. prowadzenie działalności terapeutycznej dla ofiar przemocy w rodzinie.
 6. prowadzenie hotelu, w tym wyodrębnionego pokoju dla kobiety w ciąży i matki z dzieckiem

Umieszczenie osób w Ośrodku Interwencji Kryzysowej odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, lub innych osób upoważnionych na wniosek Dyrektora, po dokonaniu wstępnej diagnozy występującego kryzysu i w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej.

Regulamin Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Ełku