Organizacje pozarządowe

Wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Na terenie Powiatu Ełckiego działają m.in.

  1. Polski Związek Niewidomych, Okrąg Warmińsko- Mazurski, Koło w Ełku

  2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Ełku

  3. Stowarzyszenie Przyjaciół „Amazonki” w Ełku

  4. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

  5. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej

  6. Warmińsko- Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na SM w Ełku

W ramach sportu, kultury, turystyki i rekreacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku może dofinansować np. udział osób niepełnosprawnych w wycieczkach czy imprezach integracyjnych.

Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów całkowitych planowanego przedsięwzięcia.
Stowarzyszenie musi posiadać środki własne uzupełniające przyznane dofinansowanie w wysokości min. 40%. środki te mogą pochodzić ze składek członkowskich i innych źródeł poza PFRON.