PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2023 roku

 

 

 

 

Terminy przyjmowania wniosków:

 1. Moduł I: 01.03.2023 r. – 31.08.2023 r.

 2. Moduł II: 01.03.2023 r. – 31.03.2023 r. (rok akademicki 2022/2023)

  04.09.2023 r. – 10.10.2023 r. (rok akademicki 2023/2024)

Wnioski do pobrania:

 1. Moduł I Obszar A zadanie 1

 2. Moduł I Obszar A zadanie 2 i 3

 3. Moduł I Obszar A zadanie 4

 4. Moduł I Obszar B zadanie 1, 3 i 4

 5. Moduł I Obszar B zadanie 2

 6. Moduł I Obszar B zadanie 5

 7. Moduł I Obszar D

 8. Moduł I Obszar C zadanie 1

 9. Moduł I Obszar C zadanie 2

 10. Moduł I Obszar C zadanie 3

 11. Moduł I Obszar C zadanie 4

 12. Moduł I Obszar C zadanie 5

 13. Moduł II

Wnioski o dofinansowanie można składać w siedzibie PCPR w Ełku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 lub za pośrednictwem bezpłatnego systemu SOW (www.sow.pfron.org.pl).