Świadczenie usług polegających na opracowaniu i prowadzeniu programu korekcyjno – edukacyjnego dla 40 osób stosujących przemoc w rodzinie