PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2022 roku

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2022 roku

Terminy przyjmowania wniosków:

 1. Moduł I: 01.03.2022 r. – 31.08.2022 r.
 2. Moduł II: 01.03.2022 r. – 31.03.2022 r. (sem. letni)

  05.09.2022 r. – 10.10.2022 r. (sem. zimowy)

Wnioski do pobrania:

 1. Moduł I Obszar A zadanie 1
 2. Moduł I Obszar A zadanie 2 i 3
 3. Moduł I Obszar A zadanie 4
 4. Moduł I Obszar B zadanie 1, 3 i 4
 5. Moduł I Obszar B zadanie 2
 6. Moduł I Obszar B zadanie 5
 7. Moduł I Obszar D
 8. Moduł I Obszar C zadanie 1
 9. Moduł I Obszar C zadanie 2
 10. Moduł I Obszar C zadanie 3
 11. Moduł I Obszar C zadanie 4
 12. Moduł I Obszar C zadanie 5
 13. Moduł II

Wnioski o dofinansowanie można składać w siedzibie PCPR w Ełku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 lub za pośrednictwem bezpłatnego systemu SOW (www.sow.pfron.org.pl).