Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego 500 +

Gdzie i jak złożyć wniosek na nowo przyjęte dzieci oraz po dniu 31 maja 2022 r?

Świadczenie wychowawcze rodzina zastępcza otrzymuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. Świadczenie 500+ przysługuje niezależnie od dochodów rodzica zastępczego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż od 01 stycznia 2022 r., aby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowo przyjęte do rodziny zastępczej dziecko, należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala na na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego. Mając powyższe na uwadze PCPR w Ełku przyznane w ubiegłym roku świadczenie wychowawcze, wypłaci rodzinom zastępczym do dnia 31 maja 2022 r.

Po upływie okresu świadczeniowego przypadającego na okres 01 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. – wniosek na kolejny okres świadczeniowy należy złożyć wyłącznie w oddziale ZUS w Ełku.