Nieodpłatna pomoc prawna – 2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje o możliwości
skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez radcę
prawnego w siedzibie tut. Centrum w dniach: poniedziałek, wtorek w
godzinach 7.00 – 15.00