Działalność

Działalność

 

  1. Programy unijne

    Realizowane projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

  • Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie ełckim”

Projekt realizowany od października 2008 r. do grudnia 2010r. Jego celem jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Ełckiego w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach projektu uczestnicy są objęci m.in. wsparciem w postaci zajęć z pedagogiem, psychologiem jak również biorą udział w turnusie rehabilitacyjnym i w szkoleniu zawodowym. Od początki realizacji projektu wsparciem zostaje objętych ponad 115 osób.

  • Wykorzystaj swoją szans?”

Projekt realizowany od kwietnia 2010 r. do marca 2011r. skierowany jest do bezrobotnych osób z terenu Powiatu Ełckiego w wieku aktywności zawodowej, które są zagrożone wykluczeniem społecznym (m.in. niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, bezdomne, uzależnione). W projekcie wzięło udział 75 osób, które zostały objęte szkoleniami zawodowymi oraz specjalistycznym poradnictwem. 15 osób zostało skierowanym na staż.

  • Aktywny młody na rynku pracy”

Projekt realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Termin realizacji projektu od maja 2010r. do lutego 2011r. Uczestnikami projektu są bezrobotne osoby młode w wieku 18-24, które objęte zostały specjalistycznym wsparciem oraz szkoleniami zawodowymi. W projekcie bierze udział 60 osób, 15 osób skierowanych zostało na staż.

2) Wydarzenia

  • Festyn integracyjny 2010r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Ełku i Ełckim Centrum Kultury jak co roku zorganizowało dnia 21 czerwca 2010 r. Festyn Integracyjny. Festyn odbył się w sali Zebra” Ełckiego Centrum Kultury w godzinach 9.30-12.30. Festyn otworzyli i serdecznie powitali wszystkich Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Iwona Nowakowska oraz Wicestarosta Powiatu Ełckiego Marek Chojnowski.

W Festynie udział wziął dzieci niepełnosprawne i pełnosprawne ze szkół podstawowych oraz przedszkoli. Festyn poprowadzony był przez grupą cyrkową The CLOWN CIRCUS SHOW RUPHERT & RICO, która przygotowała wszystkim dzieciom wiele niespodzianek i atrakcji m.in. wybuchające confetti, bańki mydlane, słodkości oraz gadżety cyrkowe.

Wszystkie dzieci wraz z opiekunami bawiły się wyśmienicie, a wszystko dzięki wspaniałej atmosferze panującej na sali.

Tradycja organizacji tego rodzaju festynu jest bardzo cenna. Taka forma integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem zwiększa poczucie własnej akceptacji, tolerancji, kształtuje pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej, zanikaj bariery między osobami niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi.

Podsumowując można śmiało stwierdzić, iż dzieci niepełnosprawne i sprawne nawiązały pozytywne relacje i wspaniale się bawiły.

  • Debata pt.: „Normalność w niepełnosprawności” 2010r.

„Normalność w niepełnosprawności” to hasło tegorocznej debaty poświęconej sytuacji osób niepełnosprawnych w powiecie ełckim, która mają miejsce 2 czerwca 2010 r.. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób: zainteresowani, przewodniczący i prezesowie stowarzyszeń osób niepełnosprawnych oraz zaproszeni goście.

Dyskutowano o tym, jak zmieniło się w ostatnich latach życie osób niepełnosprawnych oraz o pomocy świadczonej na ich rzecz przez nasze samorządy. Podczas debaty głos zabrali, m.in. Dyrektor PCPR w Ełku Iwona Nowakowska, W-ce Starosta Powiatu Ełckiego Marek Chojnowski, Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, Prezes Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie Tadeusz Milewski, Kierownik oddziału PFRON w Olsztynie Janusz Surmacz, Wojciech Wawiórko z PUP w Ełku oraz nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku Ewa Kowara.