Prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski

Wójt Gminy Ełk informuje, że w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023r. zgodnie z  art. 37e ustawy Kodeks wyborczy (Dz. u. Z 2003 t. poz. 497) wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

Szczegółowe informacje znajdują się na:

https://bip.elk.gmina.pl/prawo-do-bezplatnego-transportu-do-lokalu-wyborczego-i-transportu-powrotnego-w-gminie-w-ktorej-w-dniu-wyborow-nie-funkcjonuje-gminny-przewoz-pasazerski.html