Nieodpłatna pomoc prawna – 2023 r.

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje o możliwości
skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez radcę
prawnego w siedzibie tut. Centrum w dniach: środa, piątek  w godzinach
7.00 – 15.00