Do pobrania

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Wnioski do pobrania 2020

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 2. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
 3. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych
 4. Oświadczenia wnioskodawcy
 5. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
 6. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
 7. Oświadczenie- dane osobowe
 8. Oświadczenie opiekuna opiekuna osoby niepełnosprawnej
 9. Zasady udzielania dofinansowań przy udziale środków PFRON w 2020

 

 

Dział ds. Pomocy Dziecku i Rodzinie

Wzory wniosków do pobrania – rodziny zastępcze:

 1. Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
 2. Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego
 3. Wniosek o przyznanie świadczenia na zagospodarowanie pokoju dziecka
 4. Wniosek dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka
 5. Oświadczenie o dochodzie dziecka
 6. Oświadczenie konto bankowe rodziny zastępczej
 7. Sprawozdanie dot. sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej
 8. Wytyczne dotycz?ce zasad przyznawania rodzinie zastępczej środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

Wzory wniosków do pobrania – wychowankowie:

 1. Oświadczenie o kontynuowaniu nauki

Wzory wniosków do pobrania – usamodzielnienie wychowanków:

 1. Indywidualny program usamodzielnienia wychowanka z rodziny zastępczej, placówki -opiekuńczo – wychowawczej
 2. ANEKSU do IPU