Do pobrania

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych

Wnioski do pobrania 2021

 

Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych

Sprzęt rehabilitacyjny

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne o środki pomocnicze przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 2. Oświadczenia i zgoda

Turnus rehabilitacyjny

 

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
 2. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
 3. Oświadczenia i zgoda
 4. Oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej
 5. Lista załączników

 

 

Dział ds. Pomocy Dziecku i Rodzinie

Wzory wniosków do pobrania – rodziny zastępcze:

 1. Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
 2. Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego
 3. Wniosek o przyznanie świadczenia na zagospodarowanie pokoju dziecka
 4. Wniosek dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka
 5. Oświadczenie o dochodzie dziecka
 6. Oświadczenie konto bankowe rodziny zastępczej
 7. Sprawozdanie dot. sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej
 8. Wytyczne dotyczące zasad przyznawania rodzinie zastępczej środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

Wzory wniosków do pobrania – wychowankowie:

 1. Oświadczenie o kontynuowaniu nauki

Wzory wniosków do pobrania – usamodzielnienie wychowanków:

 1. Indywidualny program usamodzielnienia wychowanka z rodziny zastępczej, placówki opiekuńczo – wychowawczej
 2. ANEKSU do IPU