Do pobrania

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Wnioski do pobrania 2019

 1. likwidacjaBarier
 2. Sprzęt ortopedyczny
 3. sprzetRehabilitacyjny
 4. turnusRehabilitacyjny

 

 

Dział ds. Pomocy Dziecku i Rodzinie

Wzory wniosków do pobrania – rodziny zastępcze:

 1. Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
 2. Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego
 3. Wniosek o przyznanie świadczenia na zagospodarowanie pokoju dziecka
 4. Wniosek dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka
 5. Oświadczenie o dochodzie dziecka
 6. Oświadczenie konto bankowe rodziny zastępczej
 7. Sprawozdanie dot. sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej
 8. Wytyczne dotycz?ce zasad przyznawania rodzinie zastępczej środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

Wzory wniosków do pobrania – wychowankowie:

 1. Oświadczenie o kontynuowaniu nauki

Wzory wniosków do pobrania – usamodzielnienie wychowanków:

 1. Indywidualny program usamodzielnienia wychowanka z rodziny zastępczej, placówki -opiekuńczo – wychowawczej
 2. ANEKSU do IPU