Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie realizował w 2020 roku „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej PFRON:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2020-roku/

W ramach programu realizowany będzie m. in. obszar A– zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON w ramach tego obszaru wynosi 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne).

Dofinansowanie udzielane w ramach obszaru A programu stanowi uzupełnienie środków będących w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK) w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków.

Adresatami pomocy dla obszaru A są zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

W razie pytań proszę kontaktować się bezpośrednio z Państwowym Funduszem  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.