OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2020-2022” określa działania Powiatu Ełckiego w zakresie profilaktyki i poprawy stanu zdrowia psychicznego mieszkańców, zaspakajania ich potrzeb oraz organizacji opieki zdrowotnej na lata 2020-2022, a przede wszystkim wyznacza kierunki i działa w obszarze zdrowia psychicznego oraz skupia się na działaniach dotyczących chorób psychicznych i profilaktyki zdrowia psychicznego.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią Programu:
– na stronie internetowej Powiatu Ełckiego
(www.powiat.elk.pl; bip.powiat.elk.pl) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku (www.pcpr.elk.pl),

– w siedzibie Powiatowego Centrum Rodzinie w Ełku, ul. J. Piłsudskiego 5.

Informacja o konsultacjach została zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Ełckiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, a także na Tablicy Ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

Uwagi i opinie do „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2020-2022” można składać wyłącznie na stosownym formularzu w terminie od 18 listopada 2019 r. do 25 listopada 2019 r. do godziny 12.00 w formie:

1)  korespondencji elektronicznej e-mail na adres sekretariat@pcpr.elk.pl (w tytule maila należy wpisać konsultacje społeczne),

2)  pisemnej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk,

3) osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku,
ul. J. Piłsudskiego 5.

Wzór formularza, na którym należy zgłaszać uwagi i opinie znajduje się w załączniku do niniejszego Ogłoszenia.

Uwagi i opinie wniesione w inny sposób niż opisany powyżej lub złożone po upływie ww. terminu zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania