Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2018 roku

2018-02-26 12:09:00

Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku będzie dotyczyć następujących obszarów:

 

1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 •   Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 •  Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
 •  Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku:

1. Moduł I – od dnia 15.05.2018 r. – 30.08.2018 r.

2. Moduł II – od dnia 05.03.2018 r. – 30.03.2018 r.

 

druk wniosku – Moduł II:

wniosek

załącznik 1

załącznik 2