Zapytanie ofertowe – materiały biurowe

ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk

NIP: 848-15-70-872, regon: 790675750

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostarczenie do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku materiałów biurowych oraz edukacyjnych w ramach projektu „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!”, Projekt „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!” dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Segregator A4 – 7 cm

15 szt. ( w tym 5 niebieskie, 5 żółtych i 5 fioletowych)

Segregator A4 5 cm

15 szt. ( w tym 5 niebieskich, 5 czarnych, 5 fioletowych)

Papier do drukarki A4 – gramatura: 80 g/m²

10 ryz

Koszulki A4

5 opakowań

Skoroszyt A4 PP z euro perforacją i papierową wsuwką

100 szt.

Długopis Uni -Ball niebieski

10 sztuk

Arkusze papieru kolorowego A4 160 g/m²

5 szt. ( kolor pastelowy – kość słoniowa 3 szt. oraz kolor łososiowy

Bloczek samoprzylepny 75×75

20 szt. – kolorowe

Zakładki indeksujące kolorowe 20×50

20 szt.

Blok biurowy A4 ( 50 kartek)

55 szt.

Skoroszyt oczkowy A4

100 szt.

Taśma samoprzylepna dwustronna

8 szt.

Magnesy do tablicy 30 mm – kolorowe

10 sztuk.

Markery do tablic suchościeralne

2 szt (kolor czarny i niebieski)

Zakreślacze – zestaw

10 opakowań

Cienkopis – zestaw po 4 szt.

10 opakowań

Marker czarny ścięty

10 szt.

Markery kolorowe wodoodporne fluo

10 szt.

Klipsy do papieru 19 mm

2 opakowania

Nożyczki

5 szt.

Teczki kolorowe A4 z gumką

10 szt.

Zszywacz

2

Tablica suchościeralna magnetyczna ( wymiary: 120 cm x 90 cm) + czyścik magnetyczny do tablic.

1

Flipchart (wymiary: 72 cm x 103 cm; podstawa jezdna kółka z hamulcami z regulacją wysokości) + blok do flipchartu gładki

1

Krzesła konferencyjne z ramą chromowaną

15 szt.

Tonery do kolorowej drukarki (zamienniki)-

color laser jet PRO MFP M476DW

4 szt.

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę (np. z powodu przekroczenia w ofercie kwoty przewidzianej w budżecie projektu, itp.).

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31.09.2017 r.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: matysiak.k@pcpr.elk.pl do dnia 18.09.2017 r.

  2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 20.09.2017 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej zostanie na stronie internetowej pod adresem www.pcpr.elk.pl.

  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zamienić lub wycofać swoją ofertę.

  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OCENA OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena: 100%

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

Iwona Nowakowska

Ełk, dnia 30.08.2017 r.