Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo  w powiecie ełckim II edycja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020